Virtsankarkailun ei kuuluisi olla osa äiti-pakettia

Pakkoinkotinenssi, ponnistusinkotinenssi, yliaktiivinen rakko. Virtsankarkailun ei kuulu olla luonnolinen osa elämää äitiyden myötä. Sitä ei tarvitse vain hyväksyä kuuluvaksi tiettyihin lajivalintoihin, operaatioiden jälkitiloihin eikä osaksi ikääntymistä naisilla tai miehillä. Ongelma on varsinkin synnyttäneillä hyvin yleinen, mutta sen hoitoon on olemassa paljon erilaisia keinoja. Lantionpohjan toiminta on tärkeä osa kokonaisvaltaista hyvinvointia ja koskaan ei ole myöhäistä kuntouttaa sitä toimivaksi kokonaisuudeksi.

Raskauden vaikutukset kehoon

Raskauden myötä kasvava kohtu luo painetta ja venytystä lantionpohjan lihaksille. Kuvittele täyteen puhallettu ilmapallo joka tyhjennetään. Kudokset saavat samalla tavalla venytystä raskausaikana, ja synnytyksen jälkeen on luonnollista, että kudokset ovat venyneet ja heikentyneet. Synnytyksen jälkeen keho palautuu ajan myötä mutta silloin on myös aika alkaa kuntouttaa lantionpohjan lihaksia. Tuoreet äidit saavat sairaalasta ja neuvolasta ohjeet, missä kerrataan lantionpohjan lihasten tunnistamisharjoitteita. Kokemukseni perusteella äidit tunnistavatkin melko hyvin lantionpohjan lihasten supistumisen ja osaavat tehdä alkuharjoitteita. Moni kuitenkin sanoo, että trampoliinille ei ole enää asiaa, tai että juoksulenkille on aina laitettava side varmuuden vuoksi. Toiset taas kertovat käyvänsä vessassa aina tilaisuuden tullen varmuuden vuoksi. Ongelmaksi muodostuu se, että lantionpohjan lihasharjoittelu ei ole ollut progressiivista eikä spesifiä koettua ongelmaa silmällä pitäen.

Raskauden myötä myös kehon asento muuttuu kohdun kasvaessa. Hormonaalisista muutoksista johtuen kudokset löystyvät ja keho valmistautuu synnytykseen. Keho on isolla koetuksella ja on hyvä muistaa, että kehon ja mielen palautumiselle on annettava aikaa. On luonollista, että keho muuttuu osittain myös pysyvästi. Raskausarvet, rypyt vatsanahkassa, poimut ja kurvit ovat osa elämää ja paras tapa onkin oppia rakastamaan muuttunutta kehoaan. Tärkeintä olisi tarkastella kuntoutumista toimintakyvyn näkökulmasta. Jos pissa lirahtaa aina tietyissä tilanteissa, voidaan ongelmaan saada apua, kun kartoitetaan ensin minkälaisia juuri sinun oireet ovat, miten ja milloin ne ilmenevät ja miten ne vaikuttavat juuri sinun arkeesi.

Lantionpohjan fysioterapia ja äitiysfysioterapian keinot

Fysioterapiavastaanotolla käytetään erilaisia lomakkeita, joiden avulla saadaan kartoitettua oirekuvaa ja oireiden haitta-astetta. Näillä ja kattavalla haastattelulla saadaan hyvä kuva siitä, minkälaisia tavoitteita ongelman hoitamiseksi tulisi asettaa. Kehon toimintaa tutkitaan ja havainnoidaan eri asennoissa ja liikkeessä. Lantionpohja on osa vatsakapselia, joten olennaisena osana kokonaisuuteen kuuluu myös ryhdin, liikeratojen, lihaskireyksien ja voiman tarkastelu. Vaikka lihassupistus onnistuisi selinmakuulla, ei se takaa, että voima, liikkeen suunta ja laatu on riittävä eri liikkeissä. Trampoliinilla hyppy, aivastus ja voimakas nauru vaativat lihaksilta  enemmän räjähtävää voimaa. Supistus tulee olla oikean suuntainen ja räjähtävä. Supistuksesta on osattava myös palauttaa lantionpohjan lihakset rennoiksi. Jos lantionpohjassa on lievä ylijännitys kaikenaikaa, eivät lihakset jaksa tuottaa maksimivoimaa silloin kun sitä tarvitaan. Ponnistusinkotinenssissa virtsan karkaaminen liittyy ponnistukseen, eli naurahdukseen, hyppyyn tai esimerkiksi painonnostoon, jolloin vatsaontelon paine nousee, eikä lantionpohjan lihaksissa riitä supistuskykyä sitä vastustamaan.

Yliaktiivinen rakko

Yliaktiivisesta rakosta puhutaan kun vessassakäynnin tarve tihenee. Virtsan määrä välttämättä ole mitattuna suuri, eikä virtsaa välttämättä karkaa, mutta ihminen kokee tarvetta käydä vessassa usein ja ennakoida tiettyjä tilanteita varmuuden vuoksi. Näihin voi vaikuttaa moni asia. Olemme psykofyysisiä kokonaisuuksia ja haastattelun kautta saadaan usein tietoa siitä, mihin tilanteisiin oireet liittyvät, mitä niiden taustalla on, koska ne ovat alkaneet ja miten ne vaikuttavat jokapäiväiseen elämään. Joskus tieto ongelmasta auttaa hahmottamaan tilannetta ja harjoitteita voidaan tehdä pakonomaisen tarpeen lieventämiseksi. Myös psyykkisillä tekijöillä kuten stressillä, pelolla ja uskomuksilla voidaan aiheuttaa tahattomasti välttämiskäyttäytymistä ja  ylläpitää erilaisia oireita kehossa. Sen vuoksi on tärkeää tarkastella tilannetta niin psyykkisen, fyysisen kuin sosiaalisen näkökulman kautta.

Ylijännittynyt lantionpohja

Myös ylijännittynyt lantionpohja voi pitää yllä hädäntunnetta. Ylijännittyneen lantionpohjan kuntouttamiseen voidaan käyttää erilaisia rentoutusharjoitteita esimerkiksi supistuksen kautta opeteltuna eri asennoissa ja liikkkeissä. Myös oikeanlaisen hengityksen avulla saadaan lisää liikkuvuutta rintakehän ja pallean alueelle. Koska lantionpohja on osa vatsakapselia ja lihakset liittyvät faskiarakenteiden kautta koko etuketjuun, on tärkeää tutkia jännnitystilaa myös kokonaisvaltaisemmin. Lantionpohjan lihakset ovat osa ketjua, johon kuuluu myös esimerkiksi  lonkankoukistajat, vastalihakset, pallea, rintakehän alueen lihakset, kaularangan etulinjan lihakset ja purentalihakset. Joskus ongelmaan löytyy apu kun saadaan lisää liikkuvuutta ja faskiarakenteita vapautettua rintakehän alueelta tai lonkankoukistajista.

Pakkoinkotinenssi

Pakkoinkotinenssissa virtsan karkailua edeltää pakonomainen virtsaamistarve toisin kuin ponnistusinkotinenssissa, jossa virtsa karkaa ponnistuksen yhteydessä. Pakkoinkotinenssissa virtsaa voi karata enemmän ja toisinaan koko rakko voi tyhjentyä. Oireen taustalla on virtsarakon pitkäaikainen ärsytystila, joka voi johtua esimerkiksi toistuvista virtsatietulehduksista tai gynekologisesta leikkauksesta. Myös estrogeenin puute vaihdevuosien jälkeen voi aiheuttaa virtsankarkailua.

Mitä harjoitteita juuri minulle?

Kattavan haastattelun ja tutkimisen lisäksi fysioterapiaan liittyy yleensä myös terapeuttista harjoittelua. Harjoitteet mietitään ja testataan vastaanotolla aina yksilöllisesti. Jos jokin harjoite ei tuo haluttua onnistumisen tunnetta tai ei palvele tai sovellu juuri sinulle, valitaan toisenlaisia harjoitteita. Tavoitteena on parantaa sinun oireita ja elämänlaatua ja valita harjoitteet niitä tukeviksi.

Harjoittelun spesifisyys ja progressio

Tärkeää on myös huolehtia harjoitteiden progressiosta. Useimmat ovat tehneet jo alkuharjoitteita, mutta on sen jälkeen ei ole osattu edes ajatella miten pitäisi edetä. Fysioterapiakäynniltä saat juuri sinulle sopivat harjoitteet ja selvitämme millaisella progressiolla niissä tulisi edetä, jotta tavoitteet saavutetaan. Lantionpohjan lihasharjoitteluun, kuten kaikkeen muuhunkin voimaharjoitteluun kuuluu voimaharjoittelun eri osa-alueet. Lantionpohjan toimintakyvyn kannalta on oleellista jatkaa alun tunnistamisharjoitteiden kautta kesto-, maksimi- ja räjähtäviin voimaharjoituksiin. Arki koostuu monenlaisista toimista ja jos tavoitteena on toimiva lantionpohja, tarvitaan erilaisia spesifejä harjoitteita juuri sinun tavoitteita kohti mennessä.

Jos jokin asia lantionpohjan toimintaan liittyen on askarruttanut mieltä edes ajoittain, kannattaa varata aika ja tulla vastaanotolle kartoittamaan mitä sille voisimme tehdä. Siirry ajanvaraukseen tästä.

Satu Bergman

Fysio SOMA